Företagsmassage

Jag kommer ut till Er arbetsplats och ger behandlingar i svensk klassisk massage, alternativt muskulering/longering eller sittande massage. Ni tillhandahåller lämplig lokal. Behandlingen utformas efter varje individs behov och önskemål.

Innehar ansvars- och behandlingskadeförsäkring. Är timanställd på ett självanställningsföretag.

Varför massage?

Sjukfrånvaron innebär stora kostnader för individer, företag och samhället i stort. Sjukskrivningar leder till bl a lägre produktivitet och ökade kostnader i form av t e x sjuklön. Genom att erbjuda dina anställda massage i förebyggande syfte, har du möjlighet att sänka dessa kostnader och få en friskare och gladare personal.

Massagens fördelar

Massagen har många kända fysiska och psykiska effekter, däribland: